เราคือผู้นำเรื่อง Balancer มานานกว่า 15 ปี ด้วยความพร้อม และประสบการณ์ของทีมงาน เราจึงมั่นใจ
และตอบรับความต้องการของลูกค้าได้
สนใจผลิตภัณฑ์

เครื่องล้างกล่อง

เครื่องล้างกล่อง ล้างภาชนะ ระบบน้ำหมุนเวียน เป่าแห้งอัตโนมัติ พร้อมด้วยระบบผสมน้ำยาทำความสะอาดที่ตั้งค่าความเข้มข้นได้

View Project

เครื่องออกแบบพิเศษ

เป็นเครื่องจักรที่สร้างขึ้นตาม Concept หรือสร้างตามแบบเดิมของลูกค้าสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต

View Project

Fabrication Work

รับออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างทุกชนิด โดยใช้วัสดุโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส ตามแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมหรือความต้องการของลูกค้า

View Project

เครื่องล้าง Ultrasonic

Ultrasonic Washer คืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง และสารทำละลาย (Solvent) ทำความสะอาดวัสดุต่างๆ การใช้สารทำละลายที่เหมาะสมกับวัสดุแต่ละประเภทช่วยให้ประสิทธิภาพการทำความ สะอาดดีขึ้น

View Project

เครื่องล้างชิ้นงาน

ใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานของกระบวนการผลิต เช่น ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์, ชิ้นส่วนงานอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนงานชนิดอื่นๆ ที่ต้องการ

View Project

เครื่องจักรในไลน์อาหาร

ออกแบบและสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปในไลน์อุตสาหกรรมอาหาร (Food Process Machine)ผลิตผลทางการเกษตร, อาหารแช่แข็ง, อาหารกระป๋อง, เครื่องดื่ม, อาหารเหลว, ซอสประเภทต่างๆ , ขนมขบเคี้ยว, อาหารทานเล่น, น้ำผักผลไม้ ฯลฯ

View Project

เครื่อง Vacuum Lifter

สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ใช้ยกวัสดุที่มีน้ำหนักได้มากถึง 100 kg ช้ยกสินค้าประเภทถุง, กระสอบ เช่น ถุงเม็ดพลาสติก , ถุงแป้ง , ถุงน้ำตาล , ถุงบรรจุเคมี ถุงอื่นๆ

View Project

เครื่อง Z-Bucket

เป็นการลำเลียงแบบ ระบบกระพ้อลำเลียง ซึ่งสามารถลำเลียงได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ออกแบบใช้เพื่อการจัดเก็บ หรือ เพื่อการบรรจุ

View Project

เครื่องช่วยยก Balancer

เป็นแขนกลสำหรับช่วยยกผ่อนแรง ลดภาระในการยกของหรือชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก

View Project

เครื่องลำเลียง Conveyor

ใช้สำหรับลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual

View Project

เครื่อง Leak Test

เป็นรูปแบบเครื่องจักรที่ใช้อุปกรณ์การ Test แบบอัตโนมัติ และแบบ Manual ในการตรวจเช็คค่า NG และ OK

View Project

VERTICAL LIFTER
ระบบลำเลียงสินค้าในแนวดิ่ง สามารถใช้ในลำเลียงสินค้าได้อย่างต่อเนื่องทั้งในการส่งจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน

View Project

X