Conveyor System

ใช้สำหรับลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก รูปแบบและชนิดของระบบขนถ่ายลำเลียงสามารถออกแบบเลือกใช้ได้หลากหลาย เช่น

What we can Do

1. Top Chain Conveyor
2. Pu Belt Conveyor
3. Rubber Belt Conveyor
4. Wiremesh Belt conveyor
5. Overhead Conveyor
6. Roller Conveyor
7. Scrap Conveyor
8. Plastic Belt Conveyor
9. Slat Chain Conveyor
10. Screw Conveyor
11. Bucket Elevator
12. Vibrator Feeder
13. Another…

ยินดีให้คำปรึกษา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เพียง SCAN QR CODE