เราคือผู้นำเรื่อง Balancer มานานกว่า 15 ปี ด้วยความพร้อม และประสบการณ์ของทีมงาน เราจึงมั่นใจ
และตอบรับความต้องการของลูกค้าได้
สนใจผลิตภัณฑ์

Balancer Arm, Lifting Device, Industrial Manipulator, Balancer

It is mechanical arm for lifting, this labor-saving tool allows heavy loads from 5-150 kg. to be lifted by a pneumatic system. The mechanical arm can be rotated 360 degrees, covering a radius of 2.50 meters. The clamp-unclamp chuck (attachment) contains a brake system to lock the arm at the desired position and to seize the movement of the chuck.

TR Modern manufactures and sells lifting machines, labor-saving machines with pneumatic systems (Air Balancer, Manipulator). We can design, customize and install all forms of lifter corresponding with the customers’ usages, such as boxes, buckets, sacks, iron, automotive parts, metal parts, cement bags, and plastic containers. The labor-saving machine will keep the objects in a weightless condition where the technicians do not need to use their force; this reduces fatigue and accidents at work and enhances the product conveying performance.

We are pleased to give consultations.
Contact us for more information.
Just scan the QR code.

วีดีโอสาธิตการใช้งานเครื่อง Balancer Arm