เครื่องล้างกล่อง
Box Washer Machine
เครื่องล้างกล่อง ล้างภาชนะ ระบบน้ำหมุนเวียน เป่าแห้งอัตโนมัติ พร้อมด้วยระบบผสมน้ำยาทำความสะอาดที่ตั้งค่าความเข้มข้นได้ สนใจผลิตภัณฑ์

Crate washer, Plastic container washer, Basket washer, Tray washer, Pallet washer

       For containers leaning such as baskets, trays, pallets, racks, or any other that have similar sizes and forms. The machine design is divided into separated zones: washing zone, air blower zone, and special zone with circulating water system through the nozzle and flowing through the filter that can be removed for cleaning as well as the water filtration system, since they are removable for cleaning purpose, this can extend life of the machinery and equipment.

             A washer with a hot water system can be designed with an electric heating system or a steam system. The system is equipped with a cleaning solution mixing system that can set the level of concentration as well as a blower that blows air back into the system to reduce the level of water loss.

We are pleased to give consultations.
Contact us for more information.
Just scan the QR code.