ระบบลำเลียงสินค้าแนวดิ่ง
Vertical Lifter
ระบบลำเลียงสินค้าในแนวดิ่ง สามารถใช้ในลำเลียงสินค้าได้อย่างต่อเนื่องทั้งในการส่งจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน หรือจะส่งจากด้านบนลงมาด้านล่าง สนใจผลิตภัณฑ์

Vertical conveyor, Coveyor Lift (Vertical conveyor system)

             The vertical conveyor system can convey goods continuously, both in bottom-to-top
and top-to-bottom conveying. The compact-size lifter saves installation space (comparing with the traditional conveyor belt that requires a long inclined space). It comes with a beautiful design, easy installation, user friendly. Our company is a leader in designing and manufacturing machines that meet engineering standards. This vertical conveyor can support a part weights up to 20 Kg., it can be used in various industrial fields such as food, cosmetics, chemicals, automotive, electronic fields.

             Convey and transport products that speed does matter in the manufacturing process, the lifter meets every aspect of conveying task, especially in space-saving; additional options can be included to meet the customer’s need. Examples of products used in conveying are
Packages: cartons, envelopes, water bottles coming in packs, canned food comes in packs, and gallon buckets
– Industrial parts:  automotive, electric, electronics, and other industrial parts.

We are pleased to give consultations.
Contact us for more information.
Just scan the QR code.