ระบบกระพ้อลำเลียง
Z-BUCKET ELEVATOR
ระบบกระพ้อลำเลียง ซึ่งสามารถลำเลียงได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ออกแบบใช้เพื่อการจัดเก็บ หรือ เพื่อการบรรจุ สนใจผลิตภัณฑ์

Z-Bucket Elevator

Our company designs, manufactures, and installs a Z-type bucket elevator system. It is a type of bucket elevator system that can convey either vertically or horizontally. The elevator is designed for storage or packing purposes. The bucket elevator system does not wreck the object, it is ideal for conveying fragile objects such as rice, beans, potato chips, biscuits, dog food pellets, etc.

Z - Bucket ELEVATOR

Our bucket elevator is made of food-grade plastic. Its structural system can be designed and its material can be chosen between steel or stainless steel. The conveying rate can be designed upon the customer’s requirement.

We are pleased to give consultations.
Contact us for more information.
Just scan the QR code.