ประวัติ วิสัยทัศน์และภารกิจ

บริษัท ที. อาร์. โมเดิร์น อินดัสทรี จำกัด

ประวัติ วิสัยทัศน์และภารกิจ

trm01

          บริษัท ที. อาร์. โมเดิร์น อินดัสทรี จำกัด เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ภายใต้ชื่อ"ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที. อาร์. โมเดิร์น อินดัสทรี" ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทางด้านเทคนิคและออกแบบของทีมงานวิศวกร จากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ "ที. อาร์. โมเดิร์น"ได้มีการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศ สวยงาม,ราคาเหมาะสม, ด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ผลิต, การสร้างความประทับใจในด้านบริการ, การสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในผลงาน,การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เพื่อตอบสนองและรองรับกลุ่มเป้าหมาย, การขยายและปรับปรุงพื้นที่การผลิต,การพัฒนาฝีมือและอบรมพนักงานทั้งในระดับช่างและวิศวกร, การเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ, การนำเครื่องมือ-เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต, การตรวจสอบคุณภาพ (QC) เครื่องจักรให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า

          ปี 2552 ได้แปรสภาพธุรกิจจากห้างหุ่นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก1 ล้านบาท     เป็น 5 ล้านบาท เพื่อรองรับ การขยายตัวทางธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

          ปี 2558 บริษัทได้ขยายพื้นที่ตั้งโรงงานมายังโรงงานแห่งใหม่ด้วยพื้นที่ปฏิบัติงาน 2,600 ตารางเมตร

ประวัติบริษัท

ชื่อ

ก่อตั้งเมื่อ

สถานที่ตั้ง

.

ทุนจดทะเบียน

เว็บไซด์

ผู้บริหาร

พื้นที่

.

.

พนักงาน

ประเภทธุรกิจ 

บริษัท ที. อาร์. โมเดิร์น อินดัสทรี จำกัด

26 มกราคม 2549

9/15 หมู่ 4 ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-757-5140-2  แฟกซ์. 02-757-5143, 45

5,000,000 บาท

www.trmodern.com

นายกิตติพงษ์  ธีรสุขยอดยิ่ง

พื้นที่ 1.6 ไร่ (2,600 ตารางเมตร) 

โรงงาน 1,500 ตารางเมตร

สำนักงาน 400 ตารางเมตร

70 คน

รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครื่องล้างกล่อง เครื่องล้างภาชนะ, เครื่องล้างชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน,

เครื่องจักรออกแบบเฉพาะงาน,เครื่องจักรในไลน์อุตสาหกรรมอาหาร, แขนกลสำหรับช่วยผ่อนแรง,

เครื่องช่วยยกระบบสูญญากาศ, งานโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส,และงานระบบขนถ่ายสินค้า

วิสัยทัศน์ (Vision)

          มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศและภูมิภาค ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพทันสมัย     ปลอดภัยใช้งานง่าย สะดวกต่อการดูแลรักษา ราคายุติธรรม และสร้างความประทับใจในงานบริการหลังการขาย (After Sale Service)  ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย

ภารกิจ  (Mission)

 • เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์การ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม
 • พัฒนาการออกแบบ และการผลิตให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สร้างทีมงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านออกแบบ การผลิต การให้บริการ มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ

ผู้สนับสนุนและกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของ "ที. อาร์. โมเดิร์น"

 • อุตสาหกรรมยานยนต์
 • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, แพ็คเก็จจิ้ง และโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมประเภทสุขภัณฑ์, เครื่องแก้ว, กระดาษ
 • อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
 • อุตสาหกรรมอาหารและยา
 • อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ - ปิโตเคมี