แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ติดต่อเรา

อีเมล
sales@trmodern.com , trmodern@hotmail.com

โทรศัพท์
02-757-5140-42

ฝ่ายขาย
คุณสุมาลี เหมบัวกลัด
Tel. 089-4547530, 081-3542946

คุณกิตติพงษ์ ธีรสุขยอดยิ่ง
Tel. 089-1082546

คุณวิไลวรรณ เหมบัวกลัด
Tel. 091-8084185

โทรสาร
02-757-5143, 02-757-5145

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/15 หมู่ 4 ซอยที่ดินไทย     ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540