บริการของเรา

บริษัท ที. อาร์. โมเดิร์น อินดัสทรี จำกัด

          ดำเนินงานบริการงานด้านวิศวกรรม งานออกแบบ งานผลิต และติดตั้งเครื่องจักรให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหรรมบรรจุภัณฑ์-แพ็คเก็จจิ้งและโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมอาหารและยา, อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น

Crate Washer 09

เครื่องล้างกล่อง - เครื่องล้างภาชนะ (Box washer Machine, Crate washer Machine)


part washing 18

เครื่องล้างชิ้นส่วน (Part washer Machine)


automation 11

เครื่องจักรออกแบบเฉพาะงาน (Special Machine)


tr001

อุปกรณ์ช่วยยกชิ้นงาน - อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง (Balancer Arm - Manipulator Balancer Arm)


v001

เครื่องช่วยยกระบบสูญญากาศ (Vacuum Lifter)


automotive 20

ระบบขนถ่ายลำเลียง (Conveyor System)


process 10

เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร (Food Process Machine)


fabrication 20

งานโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส (Fabrication Work)
"ความพึงพอใจของท่าน คือ การบริการของเรา"