เครื่อง Leak Test

เครื่องตรวจสอบทดสอบรอยรั่ว เป็นการออกแบบเครื่องจักรที่ใช้อุปกรณ์ในการ Test ด้วยระบบอัตโนมัติ และระบบ Manual เพื่อตรวจเช็คค่า NG และ OK สำหรับชิ้นงานและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและเครื่องจักร อุตสาหกรรมอาหารและยา

โดยมีหลักการในการทดสอบแตกต่างกันดังนี้

1. อุตสาหกรรมยายนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้าและเครื่องจักร จะใช้หลักการในการทดสอบการรั่วไหลของอากาศ (Air leak Teste) ของชิ้นงานด้วยอุปกรณ์ควบคุมแรงดันและอัตราการไหลของอากาศ เพื่อควบคุมค่าสูญญากาศที่ จะทำการเช็ครอยรั่วของชิ้นงานให้ได้ค่า NG และ OK ตามที่กำหนด

2. อุตสาหกรรมอาหารและยา โดยส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องทดสอบการรั่วสำหรับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถุง, ขวดพลาสติก ขวดแก้ว, กระป๋อง, ถัง, แกลลอน, ซองขนม, ซองพลาสติก ฯลฯ โดยใช้หลักการสูญญากาศ ซึ่งสามารถทดสอบได้ทั้ง แบบใช้น้ำและไม่ใช้น้ำ ตามความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

ยินดีให้คำปรึกษา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เพียง SCAN QR CODE