ดำเนินงานด้านวิศวกรรม ครบวงจรในที่เดียว ด้วยความพร้อม และประสบการณ์ของทีมงาน เราจึงมั่นใจและ
ตอบรับความต้องการของลูกค้าได้
ดูรายละเอียด สินค้าและผลิตภัณฑ์

TR Modern Industry

บริษัท ที. อาร์. โมเดิร์น อินดัสทรี จำกัด เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทางด้านเทคนิคและออกแบบของทีมงานวิศวกร จากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ “ที. อาร์. โมเดิร์น”ได้มีการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ผลิต เพื่อตอบสนองและรองรับกลุ่มเป้าหมาย การเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การนำเครื่องมือ-เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ (QC) เครื่องจักรให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า

Read More

Recommended
Product

เครื่องล้างกล่อง

เครื่องล้างกล่อง ล้างภาชนะ ระบบน้ำหมุนเวียน เป่าแห้งอัตโนมัติ พร้อมด้วยระบบผสมน้ำยาทำความสะอาดที่ตั้งค่าความเข้มข้นได้

View Project

เครื่องออกแบบพิเศษ

เป็นเครื่องจักรที่สร้างขึ้นตาม Concept หรือสร้างตามแบบเดิมของลูกค้าสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต

View Project

เครื่องลำเลียง Conveyor

ใช้สำหรับลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual

View Project

เครื่องล้าง Ultrasonic

Ultrasonic Washer คืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง และสารทำละลาย (Solvent) ทำความสะอาดวัสดุต่างๆ การใช้สารทำละลายที่เหมาะสมกับวัสดุแต่ละประเภทช่วยให้ประสิทธิภาพการทำความ สะอาดดีขึ้น

View Project

เครื่องล้างชิ้นงาน

ใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานของกระบวนการผลิต เช่น ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์, ชิ้นส่วนงานอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนงานชนิดอื่นๆ ที่ต้องการ

View Project

เครื่องจักรในไลน์อาหาร

ออกแบบและสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปในไลน์อุตสาหกรรมอาหาร (Food Process Machine)ผลิตผลทางการเกษตร, อาหารแช่แข็ง, อาหารกระป๋อง, เครื่องดื่ม, อาหารเหลว, ซอสประเภทต่างๆ , ขนมขบเคี้ยว, อาหารทานเล่น, น้ำผักผลไม้ ฯลฯ

View Project

เครื่อง Vacuum Lifter

สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ใช้ยกวัสดุที่มีน้ำหนักได้มากถึง 100 kg ช้ยกสินค้าประเภทถุง, กระสอบ เช่น ถุงเม็ดพลาสติก , ถุงแป้ง , ถุงน้ำตาล , ถุงบรรจุเคมี ถุงอื่นๆ

View Project

เครื่อง Z-Bucket

เป็นการลำเลียงแบบ ระบบกระพ้อลำเลียง ซึ่งสามารถลำเลียงได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ออกแบบใช้เพื่อการจัดเก็บ หรือ เพื่อการบรรจุ

View Project

เครื่องช่วยยก Balancer

ป็นแขนกลสำหรับช่วยยกผ่อนแรง ลดภาระในการยกของหรือชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากตั้งแต่ 5-150 กิโลกรัม ทำงานด้วยระบบลม

View Project

Fabrication Work

รับออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างทุกชนิด โดยใช้วัสดุโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส ตามแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมหรือความต้องการของลูกค้า

View Project

เครื่อง Leak Test

เป็นรูปแบบเครื่องจักรที่ใช้อุปกรณ์การ Test แบบอัตโนมัติ และแบบ Manual ในการตรวจเช็คค่า NG และ OK

View Project

VERTICAL LIFTER

ระบบลำเลียงสินค้าในแนวดิ่ง สามารถใช้ในลำเลียงสินค้าได้อย่างต่อเนื่องทั้งในการส่งจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน

View Project

ความพึงพอใจของท่าน คือ บริการของเรา

Why Choose us

บริษัท ที. อาร์. โมเดิร์น อินดัสทรี จำกัด ดำเนินบริการด้านวิศวกรรม งานออกแบบ
งานผลิต และติดตั้งเครื่องจักรในอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมการผลิต
และประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมบรรจุภัทฑ์ อุตสาหกรรม
อาหารและยา อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยความพร้อมและประสบการณ์
ของทีมงาน เราจึงมั่นใจและตอบรับความต้องการของลูกค้าได้

Download Catalogue

TR Modern T.V.

Auto change box
Crate Washing Machine
Bucket Elevator
Vacuum Lifter ``TURBO``
Manipulator Balancer Arm
Vertical Lifter Conveyor

Customer List

Automotive Manufacturing  •  Electronic Manufacturing  •
Food & Cosmetic Manufacturing  •  Another…

Isuzu Motors (Thailand) Co., Ltd.
Siam Kubota Corporation Co., Ltd.
Toshiba Consumer Product (Thailand) CO.,LTD.
Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd.
Tomita Asia Co.,Ltd.
CP Retail and Marketing Co., Ltd.
Triumph Motorcycles (Thailand) Ltd.
CP-Meiji Co., Ltd.
Sankyo Engineering (Thailand) Co., Ltd.
Daikin Industries (Thailand) Ltd.
Lily Tobeka Co., Ltd.
Enkei Jimbo Diecasting Thai Co., Ltd.
SHARP APPLIANCES (THAILAND) CO., LTD.
AJETHAI Co.,Ltd.
Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.